ATOMIC

ATOMIC

Atomic là công ty đa ngành, hiện tham gia hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: ẩm thực, marketing - truyền thông và giáo dục trực tuyến. Về ẩm thực có chuỗi nhà hàng masterchef, chuỗi cửa hàng bún Thái Lương Anh, bánh mỳ 36.... Mảng giáo dục trực tuyến đang chuẩn bị triển khai ứng dụng truonghocso.vn và biboenglish.vn, với tham vọng thay đổi phương pháp giáo dục lỗi thời hiện nay tại Việt Nam, góp phần đào tạo ra những thế hệ nhân tài kiệt xuất cho đất nước...

ATOMIC
ATOMIC
ATOMIC

Location

  • 28 Hàng Tre, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Industry