Atomi Systems

Atomi Systems

About us

ATOMI là một công ty sản xuất phần mềm đóng gói ở Việt Nam có những sản phẩm thành công được thế giới biết đến như ActivePresenter, iTutor. Đây là những sản phẩm phần mềm mang thương hiệu Việt do chính bàn tay, trí óc của người Việt xây dựng lên.
Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm ngang tầm với các phầm mềm nổi tiếng và tiến xa hơn nữa.

Làm việc ở ATOMI, bạn có thể phát huy khả năng sáng tạo của mình, có nhiều cơ hội lớn cho phát triển sự nghiệp và tạo dựng cuộc sống tương lai.

Bạn đang muốn xây dựng lên những phần mềm của chính người Việt và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới? Hãy tham gia cùng chúng tôi.

Website: http://atomisystems.com
Facebook: https://facebook.com/ActivePresenter

General information

Contact information