Appfast

Appfast

Tạo ra ứng dụng đi động đơn giản và nhanh chóng mà không cần kiến thức lập trình

Tạo ra ứng dụng đi động đơn giản và nhanh chóng mà không cần kiến thức lập trình

Là giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp và người dùng cá nhân dễ dàng tạo lập và vận hành ứng dụng di động trên các nền tảng Android, iOS và PWA (Progressive Web Apps) mà không cần có kiến thức lập trình.

Hiện tại Appfast có thể đáp ứng 80% nhu cầu tạo App của thị trường như E-Commerce, Booking, Loyalty, News, Social Network, Live Streaming...

Appfast định hình trong tương lai sẽ trở thành nền tảng toàn diện đáp ứng cả nhu cầu tạo App và Website (App and Web Builder)

Website: http://appfast.io

Appfast
Appfast
Appfast
Appfast
Appfast
Appfast

Website

Location

  • C4 - C8 Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam