ALTISSS

Think about stock market solution, think of us

Think about stock market solution, think of us

ALTISSS là nhà cung cấp giải pháp phần mềm cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Giải pháp tổng thể Front-end + Back-end: - Mobile Trading, Web Trading, Windows + Mac OS: Desktop Application Trading - Hệ thống kết nối Sở giao dịch chứng khoán + Trung Tâm lưu ký chứng khoán + Ngân hàng,...

ALTISSS}

ALTISSS}

ALTISSS}

Benefits

Mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực làm việc của bạn

Được tham gia vào các dự án lớn của chứng khoán

Môi trường công bằng, đảm bảo mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của mình

Được làm việc với những cá nhân xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm

Lương tháng 13, thưởng lễ tết...

Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành

Chế độ du lịch hàng năm