Agentec Vietnam

Agentec Vietnam

Create IT value that opens up the future and provide it widely to the world

Create IT value that opens up the future and provide it widely to the world

Agentec Vietnam được thành lập vào tháng 5 năm 2022, công ty mẹ có trụ sở tại Nhật Bản. 

Website

Location

  • 42/5-7 Đường Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam