AG CORP

AG CORP - giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp

AG CORP - giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp

AG CORP Là công ty chuyên cung cấp giải pháp CN cho quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự nhăm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng nhân sự của doanh nghiệp

Benefits

Xây dựng và phát triển nền tảng ứng dụng giúp thay đổi hành vi làm việc của hàng nghìn nhân viên trong các doanh nghiệp lớn.

Được cố vấn và đào tạo để nâng cao năng lực cả về kỹ thuật và phi kỹ thuật

Cả đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công việc đều được đánh giá cao

Ngoài ra sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động