2407 HUB - Tròn House
2407 HUB - Tròn House

2407 HUB - Tròn House

About us

Tròn House là doanh nghiệp về định hình phong cách và sản xuất hình ảnh thương mại điện tử đầu tiên ở Việt Nam từ năm 2015. Với đội ngũ bao gồm producer, photographer, film director, DOP, copywriter, stylist, graphic designer, editor, ... dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực thưtơng mại điện tử, Tròn House luôn đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất cao đối với tất cả sản phẩm hình ảnh và video.

WE CREATE CONTENTS THAT SPEAK FOR YOUR BRAND

  • E-COMMERCE PHOTOGRAPHY
  • ADVERTISING CREATIVE PHOTOGRAPHY
  • FASHION PHOTOGRAPHY
  • FOOD PHOTOGRAPHY
  • ARCHITECTURAL - INTERIOR PHOTOGRAPHY
  • ANIMATION/VIDEO/FILMING
  • RETOUCHING 

General information

Contact information


Office address

  • 292 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp. HCM