Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

1824

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Lambda function là gì?

Giải thích về Serverless bạn đọc bài trước có đăng

Nếu bạn chỉ có một trang blog như thế này, viết bằng Gatsby, không có backend làm sao bạn có thể có được tính năng cho phép user đăng ký nhận bản tin? Ví dụ dùng dịch vụ của MailChimp đi.

Chúng ta ko thể đưa API key vào trang frontend được, hiển nhiên quá mà! Ai cũng có thể lấy được cái key này thì sao.

Chúng ta phải thông qua một bên ở giữa, là Lambda function trên Netlify, chúng ta đưa key này cho Netlify, nó sẽ có trách nhiệm bảo mật key này và truyền thông tin tới MailChimp

Chữ Lambda được phát minh đầu tiên bởi Amazon AWS, sau này Netlify cũng dùng luôn tên này, nó là kiểu các hàm trung gian, giúp chúng ta giao tiếp với phía server (vì đây là dạng serverless, chúng ta dùng dịch vụ của nó cung cấp, giống như vua chúa, nếu muốn giao tiếp với anh thì chú cứ thông qua thái dám, họ sẽ truyền tin tới cho anh)

Cứ dùng trang mặc định của Gatsby

Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

Tạo một thư mục bên trong source code, nó sẽ chứa toàn bộ các hàm sẽ giao tiếp với Lambda. Thư mục này đặt đâu cũng được, cứ đặt vào dưới thư mục gốc tên functions

Mỗi file chỉ chứa 1 function

test.js

exports.handler = function(event, context, callback) {
}

Mỗi function sẽ nhận 3 parameter

  • event: chứa post data, header
  • context: function này được call ở đâu, thông tin user hiện tại
  • callback: hàm callback thôi, hàm này nhận param đâu tiền là error nếu có lỗi

Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

Chạy các function Lambda ở local

Cần cài netlify-lambda để chạy test dưới local

npm install netlify-lambda

Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

netlify-lambda serve <functions_directory>

<functions_directory> là thư mục chứa mấy function chúng ta viết

Thêm đoạn shortcut vào trong package.json để chạy lệnh này

Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

Bước cuối cùng cần làm, tạo file config để báo với Netlify, đây không phải là thư mục chứa source code của chúng ta, đây là thư mục sau khi build. Tạo file Netlify.toml trong thư mục gốc

Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

Sau khi build, file bên trong functions sẽ được đưa vào thư mục tên lambda

Chạy lại đoạn script shortcut hồi nãy khai báo npm run start:lambda, bên dưới hình này đoạn chạy bị lỗi là khi chưa tạo file Netlify.toml, chúng ta bắt buộc phải tạo file này trước khi chạy

Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

Mở Postman lên gọi test thử

Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

Function đầu tiên đã chạy thành công!!!

Chúng ta truyền thêm một object { "name" : "James" }, và muốn nhận được một JSON object thay vì là một string. Muốn vậy trong phần body chúng ta phải gọi JSON.stringify

callback(null, {
    statusCode: 200,
    body: JSON.stringify({ msg: "Thanks for visiting " + name })
});

// nếu không nhận được name= james

callback(new Error("You're not James"));

Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

Test trên Postman

Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

Trường hợp phát sinh lỗi

Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

  Deploy ứng dụng web đến một máy chủ từ xa nhờ vào Git push
  Auto deploy dự án với Github Actions

Deploy lên Netlify

Nãy giờ chúng ta đang chạy các Lambda function ở dưới local bằng lệnh serve, để đưa lên Netlify, chúng ta cần build source code trước khi đẩy lên Netlify

Chúng ta phải setup chạy 2 script, một để build Gatsby, sau đó build mấy functions lambda

"props": "npm run build; npm run build:lambda"
Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

Lưu ý: do đang dùng gatsby, nên cần 2 lệnh này, nếu bạn dùng một thằng khác, thì lệnh sẽ khác, tuy cách setup

Phải cập nhập lại Netlify.toml, chúng ta sẽ báo với Netlify: “Ê, khi nào tao chạy xong prop, thì mày deploy nhe”

Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

Sau khi commit lên Github, Netlify sẽ bắt đầu trigger deploy, vào trang chính của Netlify, trong tab Deployment, bạn có theo dõi xem nó đang deploy tới đâu rồi

Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

Sau khi deploy thành công, bạn có thể chuyển qua tab Function, các function nào đã có sẽ được liệt kê ở đây

Viết và Deploy một Lambda Function trên Netlify

Cơ bản là thế thôi, các bạn có thể làm “mọi thứ” với function mình viết (miễn là nó có cho), như gửi email, lưu dữ liệu xuống DB, gọi một API

Bài viết gốc được đăng tải tại VuiLapTrinh

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các công ty HOT tuyển dụng IT tại TopDev