typeof của React element để làm gì?

2301

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Chúng ta viết một react component và bạn nghĩ mình viết JSX

<marquee bgcolor="#000">Chào buổi sáng</marquee>

Nhưng thật ra chúng ta đang gọi hàm này

React.createElement(
  /* type */ 'marquee',
  /* props */ { bgcolor: '#000' },
  /* children */ 'Chào buổi sáng'
)

Và function trên sẽ trả về cho chúng ta một objectngười đời gọi object này là React element. Nó báo với React tiếp theo cần phải làm gì

  3 bước tối ưu hiệu năng React App bằng các API mới của React
  3 tools giúp bạn tăng hiệu năng của React App một cách bất ngờ

Xem thêm nhiều việc làm ReactJS lương cao trên TopDev

{
  type: 'marquee',
  props: {
    bgcolor: '#000',
    children: 'Chào buổi sáng',
  },
  key: null,
  ref: null,
  $$typeof: Symbol.for('react.element'), // ai đây ta?
}

$$typeof là cái gì vậy? và tại sao nó có value là Symbol?

Nếu chỉ cần sử dụng React thì việc biết hay không biết đến  cũng không ảnh hưởng gì thế giới, chỉ dành cho các bạn thích tò mò.

Việc chèn thêm một HTML bằng code js như thế này đã từng rất phổ biến

const messageEl = document.getElementById('message');
messageEl.innerHTML = '<p>' + message.text + '</p>';

Mọi thứ thật tuyệt vời cho đến khi ai đó cố tình nhét giá trị <img src onerror="stealYourPassword()"> cho message.text. Một kiểu hack nhẹ cũng rất phổ biến

Để tránh kiểu tấn công này, chúng ta dùng document.createTextNode() hoặc textContent, hoặc trục xuất hết các ký tự < và > để nó không thể nào chạy được.

Tất nhiên không phải ai cũng biết và nhớ hết các thủ tục xử lý này khi nhận giá trị input từ user. Đó là lý do tại sao, các thư viện như React, việc trục xuất này được thực hiện mặc định

<div>
{message.text}
</div>

Trong trường hợp chúng ta biết mình đang làm gì, muốn render thẻ HTML

dangerouslySetInnerHTML={{ __html: message.text }}

Vậy dùng React thì an toàn tuyệt đối? Không

Phải nói có nhiều lắm cách tấn công dùng HTML và DOM. Việc chặn hết là quá khó và quá tốn thời gian.

Ví dụ nếu render <a href={user.website}>, và trang web dẫn đến có thể chỉ là javascript: stealYourPassword(), hay spreading kiểu này <div {...userData}> cũng nguy hiểm phết.

Vì với cách viết này

// escape tự động
<div>
  {message.text}
</div>

…đã đủ an toàn lắm rồi đúng không? Không phải lúc nào cũng đúng. Đó là lý do tại sao có $$typeof

Một React element là một object như thế này

{
 type: 'marquee',
 props: {
  bgcolor: '#ffa7c4',
  children: 'hi',
 },
 key: null,
 ref: null,
 $$typeof: Symbol.for('react.element'),
}

Tất nhiên chúng ta sẽ tạo ra object này bằng việc gọi React.createElement(). Nếu chúng ta sẽ lưu trữ object như một JSON ở phía server

// server cho phép user lưu ở dạng JSON
let expectedTextButGotJSON = {
 type: 'div',
 props: {
  dangerouslySetInnerHTML: {
   __html: '/* put your exploit here */'
  },
 },
 // ...
};
let message = { text: expectedTextButGotJSON };

// Với React 0.13 đây là tử nguyệt
<p>
 {message.text}
</p>

React 0.13 đây là điểm bị lợi dụng để tấn công XSS. (Đáng lẽ ra ở phía Server không nên để cho user lưu dạng JSON như thế)

Phiên bản 0.14 React hỗ trợ xử lý con bug này bằng cách thêm đánh dấu đây chính hiệu là react element bằng Symbol

{
 type: 'marquee',
 props: {
  bgcolor: '#ffa7c4',
  children: 'hi',
 },
 key: null,
 ref: null,
 $$typeof: Symbol.for('react.element'),
}

Bởi gì user hổng thể nào đặt một Symbol vào trong file JSON. Thậm chí mấy ông làm backend ẩu tả cho phép return JSON thay vì text cũng không vấn đề (Đoạn này chắc lão Dan đang cáo mấy chú Backend)

Điều tuyệt vời nữa là Symbol.for() thì scope ở mức global giữa các môi trường như iframe, worker. Nghĩa là việc ném các component qua lại giữa các môi trường cũng không bị ảnh hưởng.

Tuyển dụng lập trình React lương cao

Vậy nếu trình duyệt không hỗ trợ Symbol thì sao?

Đó là chuyện của user, ai bảo xài trình duyệt cũ thì không được bảo hộ đầy đủ chứ biết sao. React sẽ vẫn thêm vào property $$typeof, nhưng với giá trị 0xeac7, tại sao là 0xeac7? Tại tụi tui (React team) thấy nhìn nó giống chữ “React”

Bài của Dan

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev