Tạo ứng dụng Spring MVC sử dụng Maven

1221

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh

Mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo mới một Spring MVC project sử dụng Spring Legacy Project trong Spring Tool Suite 3. Nhược điểm của cách này là các bạn phải sử dụng Spring Tool Suite 3 mặc dù hiện tại Spring Tool Suite 4 đã được release rất lâu rồi. Thêm nữa là sau khi tạo project, các bạn phải update chỉnh sửa các dependencies lại, rồi phải thêm Maven Jetty Plugin để chạy ứng dụng cho nhanh. Thấy được những bất cập đó, mình đã tạo mới một Maven Archetype project, publish lên Central Maven Repository để các bạn có thể dễ dàng tạo mới một ứng dụng Spring MVC và sử dụng mà không cần phải tốn công như vậy. Bây giờ thì nếu các bạn muốn tạo mới một Spring MVC project với Maven thì có thể sử dụng huongdanjava-springmvc-archetype của mình.

  Cài đặt Spring Boot CLI
  Hiện thực một Maven Archetype

Cụ thể, nếu các bạn đang sử dụng Eclipse để tạo mới một Spring MVC project sử dụng Maven thì trong cửa sổ “Select an Archetype” của Eclipse, các bạn có thể filter rồi chọn huongdanjava-springmvc-archetype project của mình như sau:

Nhấn Next để điền thông tin của project:

Kết quả sẽ như sau:

Maven Archetype project của mình đã khai báo sẵn Maven Jetty Plugin rồi nên các bạn chỉ cần chạy lên là được.

Kết quả như sau: