Tạo ứng dụng Jakarta EE MVC sử dụng Maven trong Eclipse

743

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mới một ứng dụng Jakarta EE MVC với Maven trong Eclipse các bạn nhé!

  Build executable jar sử dụng Maven Shade Plugin
  Hiện thực một Maven Archetype

Xem thêm các việc làm Django lương cao trên TopDev

Đầu tiên, trong Eclipse, các bạn hãy vào File, chọn New rồi chọn Maven project:

Tạo ứng dụng web sử dụng Maven trong Eclipse

Để tạo một project Jakarta EE MVC với Maven, cách nhanh nhất là chúng ta sẽ sử dụng một cho Maven Archetype dành cho Jakarta EE MVC project. Mình có tạo mới một Maven Archetype để làm điều này, tên là huongdanjava-jakartaee8-archetype, sử dụng implementation cho Jakarta EE MVC 1.1.0 từ Eclipse Krazo. Các bạn có thể sử dụng nhé!

Ở cửa sổ trên, chúng ta sẽ không chọn Create a simple project (skip archetype selection), để mặc định rồi nhấn nút Next nha các bạn.

Đây là cửa sổ cho phép chúng ta lựa chọn Maven Archetype. Các bạn có thể filter và sử dụng huongdanjava-jakartaee8-archetype như sau:

Nhấn nút Next nha các bạn:

Tạo ứng dụng web sử dụng Maven trong Eclipse

Đây là cửa sổ cho phép chúng ta thay đổi các giá trị của Maven Group Id, Maven Artifact Id, Version và cả tên package nữa đó các bạn.

Mình sẽ điền các giá trị này như sau:

Nhấn nút Finish để hoàn thành nhé các bạn.

Kết quả:

Đến đây thì chúng ta có thể sử dụng một trong các Server Runtime hỗ trợ Jakarta EE để chạy ứng dụng của chúng ta rồi. Các bạn có thể sử dụng GrassFish để làm điều này.

Kết quả:

Bài viết gốc được đăng tải tại huongdanjava.com
Có thể bạn quan tâm:
Xem thêm chương trình tuyển dụng việc làm IT hấp dẫn trên TopDev