System Design Cơ Bản – Định lý Cap / Cap Theorem

2163

Bài viết được sự cho phép của tác giả Edward Thien Hoang

Định lý CAP nói rằng một hệ thống phân tán (distributed system) không thể thỏa mãn cả ba yếu tố CAP đó là:

  • Consistency: tính nhất quán, tất cả các node phải có dữ liệu đồng nhất với nhau.
  • Availability: tính sẵn sàng hoạt động của các node. Hệ thống có thể vẫn hoạt động được khi một số node bị chết hoặc không sẵn sàng.
  • Partition Fault Tolerance: trạng thái hoạt động của hệ thống khi đường kết nối (mạng) giữa các node bị đứt, hay còn gọi là khả năng chịu lỗi của hệ thống. Hệ thống vẫn phải hoạt động bình thường cho dù các kết nối của các node trong hệ thống bị đứt gãy.
  Giải mã bí ẩn "system load" trên Linux
  System Admin là gì? Mô tả công việc vị trí System Administrator

System Design Cơ Bản - Định lý Cap / Cap Theorem
Định luật CAP

Chúng ta không thể thiết kế một hệ thống bao gồm cả ba tính CAP, bởi vì đảm bảo tính C (consistency) tất cả các cập nhật dữ liệu phải được thực hiện trên các node cùng một thời điểm. Nhưng nếu đường kết nối (mạng) giữa các node không được đảm bảo dẫn đến việc các node sẽ không được update dữ liệu cùng một thời điểm, điều này dẫn tới việc một vài node dữ liệu sẽ bị out-of-date do chưa được cập nhật dữ liệu từ đó vi phạm tính C (consistency). Và để đảm bảo đối phó với điều này ta sẽ ngừng phục vụ nhữg node bị out-of-date đó cho tới khi nó được update dữ liệu đầy đủ, nhưng việc này lại vi phạm tính A (availability) của hệ thống.

Thông thường, người ta thường đánh đổi yếu tố C để lấy hai yếu tố A và P. Khi đó họ sẽ thay thế Consistency thành eventually consistency (tính nhất quán có độ trễ), làm như thế hệ thống sẽ có hiệu năng tốt hơn

Theo medium

Bài viết gốc được đăng tải tại edwardthienhoang.wordpress.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm: Tìm việc làm designer hấp dẫn trên TopDev