Home Công nghệ Sync extensions của VSCode

Sync extensions của VSCode

7827
Khi sử dụng VSCode chắc ai cũng cài thêm một mớ extensions, lỡ ngày nào cài lại máy, hay sử dụng máy công ty, máy tính ở nhà muốn VSCode sync mấy cái extention hay sử dụng

Cần có

  • Tài khoản Github, danh sách extension sẽ được lưu lên gist
  • Cài thêm extention tên là Settings Sync – tác giả Shan Khan.

Tạo access token trên Github

Đăng nhập vào tài khoản Github, vào trang Settings / Developer settings / Personal access tokens / Generate New Token

Sync extensions của VSCode

Nhập tên và cấp quyền tạo gist cho token này

Sync extensions của VSCode

Sau khi tạo xong, nhớ lưu lại token này ở đâu đó

Sync extensions của VSCode

Upload những thiết đặt, extensions đã cài cho VSCode

Dùng phím tắt Shift + Alt + U hoặc search từ command Palette, search từ sync

Nó sẽ yêu cầu nhập giá trị token vừa mới tạo

Sync extensions của VSCode

Sau khi upload thành công, nó sẽ trả về gist id, nhớ copy và lưu lại giá trị gist Id này để sử dụng trên máy khác.

Download các thiết từ gist về

Dùng phím tắt Shift + Alt + D, hoặc gọi từ command palette

Nó sẽ yêu cầu nhập lại token và gist id đã tạo, điền vào, xong! Sync extensions của VSCode Sync extensions của VSCode Sync extensions của VSCode

TopDev via Vuilaptrinh