Polyfill là gì?

5873

Bài viết được sự cho phép của tác giả Tino Phạm

Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các đoạn code được dùng để cung cấp một chức năng (hoặc công nghệ) của các trình duyệt hiện đại cho các trình duyệt cũ. Thông qua đó, các trang web sử dụng các công nghệ mới (như HTML5) có thể chạy ổn định trên các trình duyệt cũ chưa hỗ trợ.

  Những Polyfill được sử dụng nhiều

  8 lợi thế khi sử dụng Polymer so với Angular và React

Một cách ngắn gọn: “polyfill (n): a JavaScript shim that replicates the standard API for older browsers”

Ví dụ các trình duyệt hiện nay đều hỗ trợ requestAnimationFrame, và để tạo một chức năng tương tự trên các trình duyệt cũ, ta có thể dùng đến hàm setTimeout() để thay thế.

varrequestAnimationFrame =
    window.requestAnimationFrame1       ||
          window.webkitRequestAnimationFrame1 ||
          window.mozRequestAnimationFrame1    ||
          window.oRequestAnimationFrame1      ||
          window.msRequestAnimationFrame1     ||
          function( callback ){ // polyfill
            window.setTimeout(callback, 1000 / 60);
Bạn có thể tìm hiều thêm về các polyfill phổ biến hiện nay ở đây: Những Polyfill được sử dụng nhiều
Bài viết gốc được đăng tải tại thangphampt.wordpress.com
Có thể bạn quan tâm:
Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev