Phân biệt sự khác nhau giữa await-return-return await

4079

Bài viết được sự đồng ý của tác giả Lưu Bình An

Khi viết một async function, có sự khác nhau giữa await và return và return await, các bạn nên biết để sử dụng cho đúng

Chúng ta có một async function waitAndMaybeReject

async function waitAndMaybeReject() { // wait 1 giây await new Promise((r) => setTimeout(r, 1000)); const isHeads = Boolean(Math.round(Math.random())); if (isHeads) return "Thành công zòi"; throw Error("Xui thôi!"); }

Sau 1 giây, nó sẽ trả về một Promisehên hên thì resolve cho giá trị Thành công zòi, xui xui thì cho giá trị Xui thôi!.

Giờ khi chúng ta gọi hàm waitAndMaybeReject()

async function test() { try { waitAndMaybeReject(); } catch (e) { return "Oh No!"; } }

Khi viết như vậy, chúng ta sẽ luôn nhận được kết quả fulfill với giá trị undefined, không có waiting

Bởi vì chúng ta không có await trên kết quả trả về của waitAndMaybeReject(), nói chúng là chúng ta ko có phụ thuộc gì vào việc gọi hàm waitAndMaybeReject(). Code như vậy là sai nghe các bạn.

  Flutter - Lập trình bất đồng bộ với Future, async, await
  Xin đừng return mảng kết hợp!

Rồi giờ chúng ta sẽ await trên kết quả của hàm waitAndMaybeReject()

async function test() { try { await waitAndMaybeReject(); } catch (e) { return "Oh No!"; } }

Hàm này khi thực thi nó sẽ chạy như sau, đợi 1 giây, sau đó hoặc là trả về fulfill với undefined, hoặc fulfill với ‘Oh No!’

Bởi vì chúng ta chỉ await trên waitAndMaybeReject(), việc xui xui bị reject trong waitAndMaybeReject sẽ throw ra lỗi và được túm lấy trong hàm test. Và vì không làm gì hết khi waitAndMaybeReject() khi được resolve, nên chúng ta nhận về undefined

Rồi, giờ tới trường hợp return

async function test() { try { return waitAndMaybeReject(); } catch (e) { return "Oh No!"; } }

Nó sẽ thực thi như sau, đợi một giây, sau đó hoặc là fulfill với giá trị Thành công zòi hoặc reject với giá trị Xui thôi!

Với việc return waitAndMaybeReject, chúng ta đã chuyển tiếp hết kết quả trả về của waitAndMaybeReject, đồng nghĩa với việc catch bên trong hàm test chả bao giờ chạy tới.

return await thì sao?

async function test() { try { return await waitAndMaybeReject(); } catch (e) { return "Oh No!"; } }

Nó sẽ thực thi như sau, đợi sau một giây sau đó trả về fulfill với giá trị Thành công zòi hoặc fulfill với giá trị Oh No!

Vì chúng ta await trên kết quả cả waitAndMaybeReject(), reject của hàm waitAndMaybeReject() sẽ đẩy về throw của hàm test, kết quả là Oh No!. Nếu waitAndMaybeReject được resolve, chúng ta return kết quả này, chính là Thành công zòi

Có thể viết như thế này cho dễ hình dung hơn

async function test() { try { const fulfilledValue = await waitAndMaybeReject(); return fulfilledValue; } catch (e) { return "Oh No!"; } }

Lưu ý cuối cùng: Nếu không dùng try/catch mà return await sẽ rất dư thừa

Bài viết gốc được đăng tải tại VuiLapTrinh

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm it online hấp dẫn tại TopDev