Những điểm mới của Java 8 (phần 5: Tham chiếu phương thức)

664

Bài viết được sự cho phép của smartjob.vn

Từ phiên bản 8, lập trình viên Java có thể áp dụng kỹ thuật Tham chiếu phương thức (method reference). Trong những đoạn mã nguồn Java, khi bạn nhìn thấy ký hiệu :: (hai dấu hai chấm) thì đó chính là tham chiếu phương thức.

  Cloud Computing - Xu hướng toàn cầu đang thâm nhập và thống trị tại thị trường Việt Nam
  React Bind Pattern: 5 cách chỉ định tham chiếu this

Xem thêm các chương trình tuyển dụng Java hấp dẫn trên TopDev

3 dạng của tham chiếu phương thức:
– Phương thức tĩnh (static method)
– Phương thức khởi tạo đối tượng (instance methods)
– Constructor (“Constructor”: hàm tạo về bản chất cũng là phương thức)

Trong ví dụ trên, tại dòng 15, đã sử dụng kỹ thuật tham chiếu phương thức. Tham chiếu phương thức có thể kết hợp với Streams API giúp việc tăng tính linh hoạt (như chúng tôi đã trình bày trong phần 2).

Download mã nguồn từ server SmartJob: Java8_method_reference
hoặc clone/fork từ repository Github: https://github.com/SmartJobVN/java8

Đỗ Như Vý – developer tại SmartJob

Bài viết gốc được đăng tải tại smartjob.vn

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev