Một số lệnh console hữu ích khi debug website

6565

Bài viết được sự cho phép của tác giả Tino Phạm

Thông thường bạn dùng để hiển thị bất kỳ thông tin gì cần xem. Tuy nhiên có những cách hiệu quả hơn giúp bạn dễ dàng hơn trong việc xem thông tin của từng loại dữ liệu cũng như kiểm tra performance của các functions mà bạn viết.

  Console Javascript quá kinh khủng
  Console không chỉ có phương thức log!

console.dir()

Hiển thị dữ liệu theo dạng cây phân cấp, bạn có thể tương tác để xem các thuộc tính bên trong.

console-dir

console.table()

Một hàm rất hay mà bạn có lẽ sẽ sử dụng thường xuyên là console.table(). Như tên gọi của nó, hàm này cho phép hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng. Không chỉ dùng cho các dữ liệu dạng bảng, console.table() còn có thể đọc các thuộc tính của đối tượng phức tạp để hiển thị. Tất nhiên không thể thiếu, bạn có thể nhấn vào tiêu đề của một cột để table sắp xếp dữ liệu theo cột đó.

console-table

Ngoài ra, nếu chỉ cần xem một vài cột, bạn có thể thêm tùy chọn tên các cột cần hiển thị:

console-table-filter

Bài viết gốc được đăng tải tại thangphampt.wordpress.com
Có thể bạn quan tâm:
Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev