Debug project Yii2 với XDebug và PHPStorm IDE

299

Tác giả: Ugin Po

Hôm nay chúng ta đang nói về gỡ lỗi và một trình gỡ lỗi. Trước hết, tôi phải thông báo cho bạn rằng bài viết này dành cho người mới bắt đầu muốn có khả năng gỡ lỗi dự án Yii2 của riêng họ trong IDE PHPStorm mạnh mẽ với XDebug.

Bắt đầu. Trong trường hợp của tôi, tôi đã sử dụng các công cụ tiếp theo:

  1. Apache 2.4
  2. PHP 5,5
  3. Trình duyệt Chrome với JetBrains IDE Plugin 2.8
  4. PHPStorm 9
  5. xDebug 2.2.6

Bước 1. Trong php.ini của bạn tìm một phần [Xdebug] và các chỉ thị bỏ ghi chú bên dưới:

zend_extension=”YOUR_PATH_TO_PHP/ext/php_xdebug.dll” xdebug.default_enable = 1 
xdebug.remote_autostart = 0 
xdebug.remote_enable = 1 
xdebug.remote_port = 9001

Sau đó bạn nên kiểm tra cấu hình php của bạn thông qua hàm phpinfo (). Nếu bạn có thể tìm thấy xdebug trong danh sách thuộc tính, điều này có nghĩa là bạn đã cấu hình quyền xDebug.

Hình ảnh của phpinfo()

Bước 2. Vào PHPStorm-> File-> Settings-> Language & Frameworks

Bạn nên thiết lập môi trường phát triển trong phần phiên dịch php như sau:

Cài đặt settings

Bước 3. Sau đó vào PHPStorm-> File-> Settings-> Language & Frameworks-> PHP-> Server và thiết lập các tùy chọn máy chủ web của bạn:

Cài đặt servers

Bước 4. Trong PHPStorm-> File-> Settings-> Language & Frameworks-> PHP-> Debug định cấu hình cài đặt xDebug:

Cài đặt trình gỡ lỗi

Bước 5. Ở góc trên cùng bên phải của PHPStorm chọn tùy chọn “Edit Configurations…”

Thanh công cụ Run & Debug

Bước 6. Trong cửa sổ xuất hiện, nhấp vào “+” và thêm “PHP Web Application”.

Tùy chọn chạy và gỡ lỗi của dự án

Đó là tất cả. Bước tiếp theo là đặt điểm ngắt bằng cách nhấp vào bên trái của trình chỉnh sửa đối với một số chức năng hoặc các thực thể khác mà bạn muốn khám phá.

Nhấp vào biểu tượng lỗi trong bảng điều khiển trên cùng

Kết quả có thể trông giống như trên một hình ảnh dưới đây:

Cửa sổ chính PHPStorm 9

Happy coding!

Bài viết gốc được đăng tải tại Medium