Mẫu bảng mô tả công việc vị trí Technical Leader

5592

Technical leader đảm nhiệm công việc giám sát một nhóm tập trung vào các vấn đề kỹ thuật, bao gồm phát triển phần mềm, phát hành sản phẩm và các nhiệm vụ kỹ thuật khác. Đôi lúc, technical leader cũng hợp tác với các nhân viên để xác định và sửa chữa các vấn đề kỹ thuật. Họ thường đánh giá các quy trình làm việc của nhóm và thực tiễn tốt nhất và thực hiện các thay đổi để hợp lý hóa các hoạt động. Hy vọng, Mẫu bảng mô tả công việc Technical Leader này sẽ giúp các bộ phận nhân sự dễ dàng hơn cho việc tuyển dụng những vị trí này.

Mẫu bảng công việc Technical Leader

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Đảm bảo các ứng dụng hiện tại được cập nhật và phù hợp với việc triển khai các ứng dụng mới;
 • Phân tích nhu cầu của end-users và chọn ứng dụng để đáp ứng các nhu cầu đó;
 • Các nhiệm vụ khác có thể bao gồm phát triển các chương trình khắc phục sự cố và giám sát sửa đổi hệ thống;
 • Tạo và thực hiện các quy trình giảm thiểu rủi ro và tiến hành kiểm toán bảo mật để xác định điểm yếu trong các ứng dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Có kinh nghiệm trong việc quản lý một nhóm phát triển
 • Có nhiều kinh nghiệm thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết, UML
 • Có nhiều kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình: PHP, C#, Ruby on Rails, Java …
 • Có nhiều kinh nghiệm về design patterns and code refactoring…
 • Khả năng nhận yêu cầu trực tiếp từ người quản lý sản phẩm, sau đó phân tích và thảo luận giữa các bên liên quan để làm rõ
 • Có thể đề xuất ý tưởng tốt / giải pháp sáng tạo cải thiện sản phẩm của công ty ngay cả khi không có vấn đề gì cả;
 • Giải quyết vấn đề: đưa ra ý tưởng, thiết kế, coding, code reviewing. “
  Team Leader là gì? Những kỹ năng nào mà một Team Leader cần có?
  "Bắt đầu từ vị trí dev, làm tốt sẽ được trao cơ hội trở thành leader"

Tham khảo thêm những việc làm Technical leader lương cao trên TopDev