Kiểm thử một đối tượng Textbox

1912

Bài viết được sự cho phép của vntesters.com

Đối tượng textbox là một trong những đối tượng UI mà kỹ sư kiểm thử phần mềm hay tương tác nhất. Đối tượng này khá quan trọng vì nó cho phép người dùng nhập liệu dữ liệu xuống hệ thống, nên khả năng làm cho hệ thống không hoạt động như mong muốn ban đầu.

  4 lý do để VS Code là Text Editor ưa thích của mọi lập trình viên
  10 theme Sublime Text tốt nhất

Xác định loại hình của đối tượng textbox

Để có thể lên kế hoạch kiểm thử và viết kịch bản kiểm thử, trước hết, chúng ta cần xác định đối tượng textbox của chúng ta ở dạng như thế nào. Textbox không chỉ là một đối tượng UI đề người dùng nhập liệu đơn thuần, mà nó còn bao gồm cả định dạng cho dữ liệu được đưa vào phụ thuộc vào mục đích của đối tượng UI đó. Về cơ bản, chúng ta có một số loại textbox với định dạng như sau:

 • Dành cho tên – Chỉ được nhập ký tự alphabel
 • Dành cho số – Chỉ được nhập số
 • Dành cho địa chỉ – Được nhập cả số, ký tự alphabel và ký tự đặc biệt
 • Dành cho địa chỉ thư điện tử – Phải theo định dạng của thư điện tử
 • Dành cho mật khẩu – Không hiển thị giá trị nhập liệu
 • Textbox bất kỳ – Không giới hạn định dạng nhập liệu
 • Và cuối cùng, chúng ta không thể không để ý đến việc “bắt buộc phải có” (mandatory field) của đối tượng textbox.

Ý tưởng cho việc kiểm thử textbox

Sau khi chúng ta xác định được kiểu và định dạng của textbox, chúng ta có thể lên kế hoạch kiểm thử cho đối tượng này:

Đầu tiên, chúng ta phải tạo ra các dữ liệu kiểm thử – chấp nhận và không chấp nhận – cho textbox với câu hỏi “ký tự nào có thể nhập vào textbox này?

 • Về số, số tự nhiên, số nguyên hay số thập phân. Có thể nhập số logarit hay không. Có định dạng cho số nhập liệu hay không. Ví dụ như, nhập giá trị trên 1000 thì sẽ có dấu phẩy phần ngàn. Hoặc, có giới hạn (lớn nhất và nhỏ nhất) cho giá trị nhập liệu hay không.
 • Về ký tự, chúng ta cần xem xét đến độ dài của chuỗi được nhập liệu, có cho phép ký tự hoa, thường hay đặc biệt. Xa hơn, chúng ta cũng cần xem xét đến các chuỗi giá trị mã lập trình web hoặc java (trường hợp kiểm thử web) hoặc các giá trị SQL.

Sau khi xác định được dữ liệu kiểm thử, chúng ta có thể tiến hành kiểm thử với các cách nhập liệu khác nhau.

 • Gõ bàn phím: Cách này thì như bình thường rồi hen.
 • Sao chép và dán. Phương pháp này nên được kiểm thử hai chiều, đặc biệt là với textbox dành cho mật khẩu.
 • DragnDrop. Một số textbox hiện nay cho phép chúng ta dùng chuột để di chuyển một khối văn bản từ bên ngoài lên trên nó.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể kiểm thử vài trường hợp đặc biệt khác:

 • Dấu con trỏ được hiển thị trên textbox hay không
 • Dữ liệu sau khi nhập vào có được canh lề hay không
 • Textbox có chấp nhận giá trị rỗng hay không – Đặc biệt cho đối tượng được xác định là cần thiết – mandatory
 • Textbox có chấp nhận khoảng trống ở đầu và cuối của dữ liệu nhập vào hay không.

Bài viết gốc được đăng tải tại vntesters.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev