Kết nối ứng dụng Spring Framework với Cơ sở dữ liệu SQL

1397

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Thị Thu Hà

Hầu hết các ứng dụng Java doanh nghiệp (Java enterprise system) đều cần kết nối đến Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL. Spring Framework hỗ trợ thao tác với Hệ quản trị CSDL thuộc 3 dạng thường gặp là:

– JPA (Java Persistence API)

– JDBC (Java database Connectivity)

– Hibernate

Trong bài viết này, SmartJob sẽ hướng dẫn bạn cấu hình kết nối ứng dụng Spring Framework với CSDL MySQL. Trong tình huống này, có 3 cách để cấu hình kết nối:

– Sử dụng file XML

– Sử dụng code Java (*)

– Sử dụng Annotation

  Bảo mật ứng dụng Java web bởi Spring Security
  10 Frameworks tốt nhất hiện nay cho PHP

Bài viết này sử dụng cách (*) để khai báo thông số kết nối.

Khởi tạo project Spring sử dụng Gradle buid system
(Nếu bạn chưa rõ cách khởi tạo project theo cách này, hãy xem lại bài viết Kỹ thuật Autowiring sử dụng annotation trong Spring Framework và Gọi các object của Autowired Collections theo thứ tự trong Spring Framework)

File build.gradle

Cấu hình kết nối đến CSDL bởi một class Java:

Khi kết nối đến CSDL, cần các thao tác như tạo kết nối, mở kết nối, đóng kết nối:

Download source code: configuring-datasource . Hoặc clone/fork từ GitHub: https://github.com/SmartJobVN/configuring-datasource

Đỗ Như Vý – Bài viết gốc được đăng tải tại smartjob.vn

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev