Hướng Dẫn Xây Dựng Trang Đăng Nhập Trong WordPress

1681

Bài viết được sự cho phép của tác giả Võ Quang Huy

Bạn cảm thấy giao diện đăng nhập mặc định của WordPress đã quá quen thuộc. Bạn muốn tạo một trang đăng nhập theo style của riêng mình? Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các xây dựng một trang đăng nhập trong WordPress.

Tạo trang đăng nhập WordPress

Đầu tiên, bạn phải tạo cho mình một trang đăng nhập. Việc tạo một trang mới trong WordPress chắc mọi người cũng đã biết rồi nhỉ.

Page mình tạo mới trong trường hợp này có tiêu đề là Đăng nhập, và có đường dẫn là domain/dang-nhap.

Tiếp theo, các bạn hãy tạo một file PHP mới có cú pháp page-{slug}.php vào theme đang sử dụng. Cụ thể ở trường hợp của mình là page-dang-nhap.php.

Ngoài ra, bạn còn có thể custom page bằng phương pháp tạo Page Template. Bạn có thể xem lại video hướng dẫn tạo custom page trong wordpress này nếu chưa nắm được nhé.

Hãy thêm đoạn code dưới này vào file PHP bạn mới vừa tạo nhé.