Đánh giá chất lượng từ trải nghiệm người dùng

872

Qualitative Testing – Đánh giá chất lượng là gì?

Đánh giá chất lượng có thể được thực hiện dưới hình thức phỏng vấn hoặc các thử nghiệm khả năng sử dụng được quan sát trực tiếp khác. Nó mang tính chất khám phá và với mục tiêu hiểu sâu hơn về trải nghiệm của người dùng. Nhằm mục đích thu thập thông tin về động cơ và trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của người dùng hoặc nhóm để xem những chi tiết này có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng sản phẩm hoặc công cụ của họ.

tối ưu trải nghiệm người dùng
Đánh giá chất lượng trải nghiệm người dùng giúp cải thiện chất lượng app

Tổng hợp và phân tích kết quả

Khi sử dụng các phương pháp đánh giá chất lượng, điều quan trọng là nhà nghiên cứu phải nhận ra rằng chúng có thể có ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. Vì trải nghiệm của con người đang được nghiên cứu thay vì dữ liệu cứng (số lần nhấp chuột, xu hướng vị trí đăng nhập,…), rất khó để duy trì sự khách quan một cách tuyệt đối trong quá trình thử nghiệm hoặc khi đánh giá kết quả.

Kết quả cũng không nhất thiết phải được sử dụng lại. Điều này là do các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng rất đa dạng và có thể thay đổi hàng ngày.

Những yếu tố này có thể khiến người dùng bị căng thẳng vào ngày này hơn ngày khác do những sự kiện mới trong cuộc sống của họ hoặc có nhiều trách nhiệm hơn vào ngày hôm đó, người dùng có trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Thậm chí, cả các yếu tố như thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của người dùng và bất cứ điều gì khác ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân hoặc tình cảm của một người.

  3 bài học xương máu mà mỗi Product Manager đều phải trải qua.
  Kinh Nghiệm Học Coding Dành Cho Dân Trái Ngành

Các phương pháp kiểm tra trải nghiệm người dùng

Tham khảo thêm từ chia sẻ của Kevin Dalvi “12 UX Research Techniques (Quantitative and Qualitative)”.

Phỏng vấn

Thông thường gồm ba loại phỏng vấn:

  • Phỏng vấn trực tiếp: nhà nghiên cứu đặt câu hỏi cụ thể cho người dùng và cố gắng so sánh câu trả lời với những người dùng khác.
  • Phỏng vấn gián tiếp: nhà nghiên cứu cố gắng thảo luận chung nhiều hơn với (các) người dùng.
  • Phỏng vấn mang tính cộng đồng: nhà nghiên cứu quan sát (các) người dùng trong môi trường của chính họ để hiểu cách họ tiếp cận các khía cạnh nhất định, hoàn thành các nhiệm vụ nhất định.

Thực hiện khảo sát

Đây là một cách nhanh chóng để thu thập thông tin từ một số lượng lớn người dùng. Nhưng hạn chế rõ ràng của nó chính là thiếu sự tương tác giữa nhà nghiên cứu và người dùng.

Kiểm tra khả năng sử dụng

  • Kiểm tra có kiểm duyệt: người dùng được đưa vào phòng thí nghiệm và được giao các nhiệm vụ hoặc bài kiểm tra cụ thể để thực hiện.
  • Kiểm tra không kiểm duyệt: người dùng hoàn thành kiểm tra theo thời gian của họ thường từ xa.
  • Kiểm tra đột xuất: là một hình thức thử nghiệm thông thường hơn trong đó người dùng ngẫu nhiên tại một địa điểm xã hội hoặc cộng đồng được yêu cầu sử dụng ứng dụng / sản phẩm và cung cấp phản hồi không chính thức.

Bài viết được phỏng dịch theo bài viết gốc tại freecodecamp.org

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev