Home Công nghệ Hiểu về setTimeout và setInterval trong Javascript

Hiểu về setTimeout và setInterval trong Javascript

6050
Nếu bạn cần gọi một hàm lặp lại theo một khoản thời gian nhất định trong javascript bạn sẽ dùng gì? Một là dùng setInterval hay là đệ quy setTimeout

Vì sao bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng setInterval, nó đã gây ra tội tình gì? Vì sao sẽ tốt hơn nếu chúng ta lắng nghe và đợi một tín hiệu nào đó rồi chạy

window.onload = () => {
 // đợi tính hiệu nào đó rồi thực thi một số việc 
 // sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất
};

Nếu ông bà có dạy đợi mua bò mới đi làm chuồng thì đã muộn không đúng trong trường hợp này.  trước hẳn làm gì thì làm.

setInterval

Với setInterval nó sẽ tiếp tục chạy cho tới khi chúng ta ra lệnh xóa nó hoặc đóng luôn trình duyệt.

setInterval cam kết đoạn code của chúng ta nó sẽ được đưa vào STACK theo đúng một chu kỳ thời gian. Tuy nhiên, đoạn code này của bạn không được cam kết sẽ chạy theo đúng chu kỳ thời gian, phụ thuộc vào các yếu tố khác nữa, và đã phần là có độ trễ, theo một cách dân gian ta gọi nó là HÊN XUI

Thời gian chạy của hàm dummyMethod1 tốn nhiều thời gian hơn dự tính, lý do thì không rõ.

Nếu bạn chưa biết, javascript được thiết kế để chạy single thread, nghĩa là nó không thực hiện hai công việc cùng một lúc.

Điều đó có nghĩa, các phương thức khác phía trên stack phải đợi cho đến khi dummyMethod1 làm xong công chuyện của nó.

Tuyển dụng Javascript lương cao, xem ngay!

Thêm một ví dụ khác, nếu hàm khai báo bên trong setInterval có thời gian chạy lớn hơn giá trị delay của setInterval (ví dụ như hàm gọi ajax), chúng ta sẽ có vấn đề như thế này

var fakeCallToServer = function() {
 setTimeout(function() {
  console.log('returning from server', new Date().toLocaleTimeString());
 }, 4000);
}

setInterval(function(){
 let insideSetInterval = new Date().toLocaleTimeString();
 console.log('insideSetInterval', insideSetInterval);
 fakeCallToServer();
}, 2000);
//insideSetInterval 14:13:47
//insideSetInterval 14:13:49
//insideSetInterval 14:13:51
//returning from server 14:13:51
//insideSetInterval 14:13:53
//returning from server 14:13:53 
//insideSetInterval 14:13:55
//returning from server 14:13:55

Như kết quả ở trên cho thấy, câu console.log("insideSetInterval") sẽ liên tục gọi ajax bất kể trước đó đã gọi thành công chưa. Đáng lẽ chúng ta phải kết thúc việc gọi liên tục này, đa phần chúng ta quên clearInterval. Nó sẽ tạo ra một hàng đợi dài ngoằn trong stack.

Giờ thử một xử lý tuần tự trong setInterval

var counter = 0;

var fakeTimeIntensiveOperation = function() {

  for (var i =0; i< 50000000; i++) {
    document.getElementById('random');
  }

  let insideTimeTakingFunction = new Date().toLocaleTimeString();

  console.log('insideTimeTakingFunction', insideTimeTakingFunction);
}

var timer = setInterval(function(){ 

  let insideSetInterval = new Date().toLocaleTimeString();

  console.log('insideSetInterval', insideSetInterval);

  counter++;
  if(counter == 1){
    fakeTimeIntensiveOperation();
  }

  if (counter >= 5) {
    clearInterval(timer);
  }
}, 1000);

//insideSetInterval 13:50:53
//insideTimeTakingFunction 13:50:55
//insideSetInterval 13:50:55 <---- mất tiêu câu gọi lúc 54 giây
//insideSetInterval 13:50:56
//insideSetInterval 13:50:57
//insideSetInterval 13:50:58

Những gì đang diễn ra ở trên, với một thao tác tốn kha khá thời gian xử lý, nó mất hẳn đoạn code console.log("insideSetInterval"), nôm na là nó bị đứt một nhịp, tình huống này xảy ra với Chrome, nó tạo ra một nhịp mới.

Thay vì dùng setInterval, chúng ta có thể dùng đệ quy setTimeout

>>> Xem thêm: 15 ví dụ sử dụng map, reduce và filter

setTimeout

Mặc dù cũng chưa hẳn cam kết 100% đoạn code của chúng chạy đúng theo một chu kỳ đã định với đệ quy setTimeout. Chí ít nó cũng không gây ra chuyện đưa hàng đống lệnh chờ chạy vào trong stack

Khi thực hiện bằng setTimeout, bên trong vòng đệ quy chúng ta đã có bước kiểm tra có nên gọi thêm lần nữa không.

Lưu ý khi bạn dùng setTimeout, chớ có thực thi hàm đó luôn (kèm dấu ()), chúng ta chỉ truyền hàm đó thôi