Home Search

C - search results

If you're not happy with the results, please do another search
Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++ là gì? Các tính năng của Microsoft Visual...

Microsoft Visual C++ là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) được Microsoft phát triển để tạo các ứng dụng bằng ngôn ngữ...
c++ algorithm

C++ algorithm: Những thuật toán cơ bản trong C++

Thuật toán là một chuỗi các bước có trình tự rõ ràng để giải quyết một vấn đề. Trong lập trình C++, thuật toán...
tính đa hình trong java

Tính đa hình trong Java là gì?

Tính đa hình (polymorphism) trong Java cho phép các đối tượng thể hiện nhiều hành vi khác nhau dựa trên ngữ cảnh sử dụng....
Cài đặt và sử dụng Ngăn xếp – Stack trong C++

Cài đặt và sử dụng Ngăn xếp – Stack trong C++

Bài viết được sự cho phép bởi tác giả Sơn Dương Bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một loại cấu...
cấu trúc c/c++

Cấu trúc chương trình C/C++, file .c, .cpp

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương Cấu trúc chương trình C/C++, Cấu trúc file c, cpp. (Xem thêm: Tự học lập...
Kiểu Enum trong C/C++ (Code ví dụ Enumeration trong C/C++)

Kiểu Enum trong C/C++ (Code ví dụ Enumeration trong C/C++)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương Kiểu Enum trong C/C++ (Code ví dụ Enumeration trong C/C++) (Xem thêm: Tự học lập...
tat-tan-tat-ve-c-va-c

Tất tần tật về C và C++

C và C++ là hai ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới. Ngôn ngữ lập trình C được ra đời năm 1972...
C Token là gì? Cú pháp trong lập trình C/C++

C Token là gì? Cú pháp trong lập trình C/C++

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương C Token là gì? C token là đơn vị nhỏ nhất có thể đứng...
Cơ bản về Class trong C++

Cơ bản về Class trong C++

Bài viết được sự cho phép của tác giả Khiêm Lê Class là gì? Class hay lớp là một mô tả trừu tượng (abstract) của nhóm...
Thuật toán tìm kiếm trong C++

Thuật toán tìm kiếm trong C++

Bài viết được sự cho phép của tác giả Khiêm Lê Vì sao cần có thuật toán tìm kiếm? Trong thực tế, có rất nhiều bài...
Date và Time trong C++

Hướng dẫn lấy Date và Time trong C++

Thư viện chuẩn C++ (C++ Standard Library) không cung cấp một kiểu Date thích đáng. C++ kế thừa cấu trúc và hàm để thao...
Danh sách liên kết đơn trong C++

Danh sách liên kết đơn trong C++

Bài viết được sự cho phép của tác giả Khiêm Lê Danh sách liên kết đơn là gì? Danh sách liên kết đơn (Single Linked List)...
Phân biệt sự khác nhau giữa C với C++

Phân biệt sự khác nhau giữa C và C++

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương Khi học lập trình, hẳn nhiều lúc bạn nhầm lẫn giữa ngôn ngữ...
C thật là đơn giản

C thật là đơn giản

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Việt Hưng Đơn giản, nhanh, chậm, xinh, cao, thấp, giỏi, xịn... đều là những khái...
Con trỏ và cấp phát động trong C++

Con trỏ và cấp phát động trong C++

Bài viết được sự cho phép của tác giả Khiêm Lê Con trỏ và cấp phát động trong C++ Con trỏ (pointer) là một khái niệm...
Kiểu bool, boolean trong lập trình C/C++ (Code ví dụ)

Kiểu bool, boolean trong lập trình C/C++ (Code ví dụ)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương Kiểu dữ liệu boolean, bool là gì? Kiểu dữ liệu Boolean là một kiểu...
Kế thừa trong C++

Kế thừa trong C++

Bài viết được sự cho phép của tác giả Khiêm Lê Kế thừa trong lập trình hướng đối tượng là một tính chất rất quan...
Namespace trong C#

Namespace trong C#

Bài viết được sự cho phép của BBT Tạp chí Lập trình Một namespace trong C# được thiết kế để phân nhóm toàn bộ các kiểu dữ...

Các từ khóa/key words trong ngôn ngữ C/C++

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương Từ khóa (keyword) trong C Từ khóa là các từ được định nghĩa sẵn...
https://topdev.vn/blog/system-design-co-ban-consistent-hashing/

Bảng băm trong C++

Bài viết được sự cho phép của tác giả Khiêm Lê Bảng băm là gì? Bảng băm hay HashTable là một cấu trúc mà khi người...