TopDev

Technical Leader

TopSquad

M Floor, Number 1, Pho Quang Street, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

TopSquad

Ngành nghề

Software

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung