Senior Technical Engineer / System Engineer

[English below]

Chức Năng Chính:

Theo dõi hoạt động của hệ thống ứng dụng trong môi trường làm việc 24x7x365 và nghiên cứu, xác định, thực hiện việc đánh giá các lỗ hổng an ninh đồng thời xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro bảo mật.

Hỗ trợ người sử dụng hệ thống giao dịch chứng khoán và làm việc với nhiều ứng dụng được tùy chỉnh, hoạt động trên các hệ điều hành khác nhau.

Trách nhiệm công việc:

Nhiệm Vụ Chủ Yếu:

 • Vận hành, giám sát và xác định lỗi trên hệ thống giao dịch Phái sinh và hệ thống phòng ngừa thảm họa.
 • Nghiên cứu, thiết kế, phát triển và thực hiện các giải pháp cho việc xử lý lỗi, hiệu suất, năng lực và quản lý cấu hình các ứng dụng. Sẽ làm việc chung với các nhóm cơ sở hạ tầng để xác định kết hợp, đưa ra giải pháp thống nhất.
 • Thiết kế, phát triển và thực hiện các tài liệu hoặc các công cụ thích hợp để duy trì hoạt động các ứng dụng.
 • Phát triển, cải thiện, chỉnh sửa và đánh giá kiến trúc an ninh của các hệ thống được triển khai trên internet.
 • Xử lý tất cả các điểm yếu an ninh hệ thống và làm việc với các đối tác cùng bên thứ ba để giải quyết vấn đề an ninh.
 • Hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu (cấp độ 2) cho các vấn đề từ nhóm hỗ trợ người dùng. Trao đổi với nhóm phát triển ứng dụng để giải quyết vấn đề phức tạp (cấp độ 3). Sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề phát sinh ngoài giờ làm việc.
 • Thực hiện và duy trì các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ nội bộ với bộ phận kinh doanh.

Nhiệm Vụ Khác: Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Quan Hệ Bên Trong: Tất cả phòng ban và nhân viên trong công ty.

Quan Hệ Bên Ngoài: Các nhà cung cấp.

Quyền Hạn: Giải quyết tất cả các vấn đề thuộc quyền hạn và nghĩa vụ cho phép.

Thách Thức Trong Công Việc: Có thể làm việc ngoài giờ.

Điều Kiện Làm Việc:

 • Làm việc tại trụ sở chính HSC.
 • Trang thiết bị làm việc: máy tính, vật tư văn phòng, điện thoại.

Kỹ năng & Chuyên môn:

Trình Độ: Bằng Cử nhân/ Kỹ sư trong lĩnh vực Khoa học máy tính hoặc CNTT.

Kiến Thức - Kinh Nghiệm:

 • Tối thiểu 2 năm trong vai trò hỗ trợ kỹ thuật trong việc vận hành hệ thống, ưu tiên các hệ thống hoạt động liên tục 24-7-365.
 • Có MCSE, LPIC-3 được ưu tiên.
 • Có kinh nghiệm làm việc và kiến thức vững chắc về hệ điều hành Windows và Unix / Linux. Nên biết HA, cấu hình CFS, an ninh và quản lý bản vá.
 • Nắm vững về khái niệm mạng Internet, các giao thức và dịch vụ liên quan (TCP / IP, HTTP, FTP, SCP, DNS).
 • Kinh nghiệm trong việc thiết kế kiến trúc bảo mật mạng, công nghệ ảo hóa, các nguyên tắc quản lý truy cập và định danh, bảo mật ứng dụng, và các công nghệ mã hóa.
 • Cài đặt, cấu hình và có kinh nghiệm quản trị các công cụ quản lý vận hành: IIS, Tomcat, RecordTS và hiệu năng VMware ...
 • Kinh nghiệm quản lý/ bảo trì các ứng dụng ở nhiều tầng trong môi trường chính, hỗ trợ cho kinh doanh.

Kỹ Năng Chuyên Môn:

 • Khả năng làm việc dưới áp lực để đáp ứng thời hạn đồng thời đảm bảo độ chính xác và nhanh nhạy trong công việc.
 • Theo dõi các xu hướng và phát triển của ngành IT. Đề xuất các ý tưởng cho qui trình hay sản phẩm.
 • Khả năng trao đổi thông tin với các nhân viên kỹ thuật và kinh doanh một cách rõ ràng và súc tích.
 • Khả năng tổ chức và thực hiện vấn đề và sản phẩm CNTT theo yêu cầu.

Kỹ Năng Mềm:

 • Khả năng viết & giao tiếp tốt.
 • Có tinh thần phấn đấu và có định hướng.
 • Chú ý các chi tiết.
 • Khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề.
 • Có khả năng xác định độ ưu tiên công việc hiệu quả và thực hiện nhiệm vụ trong môi trường làm việc áp lực cao.
 • Có kinh nghiệp làm việc nhóm và cộng tác.

[English below]

Primary Objectives:

The operational health of application systems in a 24x7x365 production environment and will research, identify and implement solutions as well as perform computer and/or network security vulnerability assessments and identify, evaluate and mitigate security risks.

Support users on trading platform and work with collection of custom applications and systems operating on different OS.

Your role & responsibilities:

Main responsibilities:

 • Operate, monitor, and diagnose Derivatives trading system and DR site.
 • Research, design, develop and implement solutions for fault, performance, capacity, and configuration management for applications. Will work in conjunction with Infrastructure teams to identify combined, centralized solutions.
 • Designs, develops and implements documentation or tools appropriate to the maintenance of application platforms.
 • Develops, improves, modifies, and assesses security architecture in a hosting-based environment.
 • Responds to all system security weak points and partners with other teams and third-party vendors to resolve security issues.
 • Provide Tier 2 support to issues escalated from Service Desk team. Interface with development teams to resolve Tier 3 "in code" issues.  On- call support for escalated off-hours issues.
 • Execution and maintenance of internal SLAs developed with business stakeholders.

Other responsibilities: Other tasks allocated by direct managers.

Internal relations: All departments and employees in the company.

External relations: Suppliers.

Autorisations: Solving problems within authorities.

Challenges: Sitting for extended periods of time.

Working in the HSC Head Office:

 • Working conditions.
 • Provided equipment: computers, office supplies, telephone.

Your skills & qualifications:

Education level: Bachelor’s (or above) degree in the field of computer science or information systems.

Knowledge & Experiences

 • Minimum 2 years in a technical role involving applications operation and management, preferably in a 24-7-365 production environment.
 • Has MCSE, LPIC-3 is preferred.
 • Must have solid working experience and knowledge of Windows and Unix/Linux operating systems. Should be familiar with HA, CFS configurations, security and patch management.
 • Strong grasp of Internet network concepts, protocols, and associated services (TCP/IP, HTTP, FTP, SCP, DNS).
 • Experience in designing secure network architectures, virtualization technologies, identity and access management principles, application security, and encryption technologies.
 • Installation, configuration, and administration experience with operations management tools: IIS, Tomcat, RecordTS and VMware performance tools…
 • Experience administering/maintaining multi-tier application systems in a production environment.

Technical skills

 • Ability to respond to frequent pressure to meet deadlines when work speed and sustained accuracy are paramount.
 • Follows IT industry trends and developments. Will be leaned on for new ideas on process and product recommendations.
 • Ability to exchange information with technical and non-technical individuals in a clear and concise manner.
 • Ability to conduct and direct research into IT issues and products as required.

Soft skills

 • Excellent written and oral communication skills.
 • Highly self-motivated and directed.
 • Keen attention to detail.
 • Proven analytical, evaluative, and problem-solving abilities.
 • Ability to effectively prioritize and execute tasks in a high-pressure environment
 • Extensive experience working in a team-oriented, collaborative environment

Đã hết hạn

Địa điểm

 • 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

2 năm

Cấp bậc

Middle

Loại hình

Kỹ năng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

Website

Địa điểm

 • 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

500-999

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam