TopDev

SENIOR QA EXECUTIVE

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

Ngành nghề

Chứng khoán

Quy mô công ty

500-999

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung