TopDev

Senior Java Backend( Tiếng Nhật N2) - Làm việc tại TOKYO NHẬT - Lương up to $3000

Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

〒150 -0002, 4th floor, PMO Shibuya II, 3-1-1 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, Oversea
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam

Ngành nghề

Công nghệ thông tin

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Japan

Về chúng tôi

Thông tin chung