TopDev

Senior Front-End Developer (VueJS)

Silicon Stack Pty Ltd

Level 5, PN Co Building, 82 Tran Huy Lieu Street, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Silicon Stack Pty Ltd

Ngành nghề

Gia công phần mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Australia

Về chúng tôi

Thông tin chung