TopDev

Senior Front-End Developer (Typescript, NextJs, English)

ODK MEDIA

215 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

ODK MEDIA

Ngành nghề

Quảng Cáo Truyền Thông, Phần Mềm, Dịch vụ IT

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

Thông tin chung