TopDev

Senior DevOps Engineer (AWS)

Alephon

Office 906, Paragon Building, 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Alephon

Ngành nghề

Software

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung