Senior Backend Developer (Java – Spring boot)

Trách nhiệm công việc:

 • Thiết kế và phát triển các back-ends APIs cho hệ thống ứng dụng thời gian thực, CCU cao.
 • Tối ưu hóa các hệ thống hiện có.
 • Triển khai ứng dụng trên môi trường K8S on premise..
 • Lập trình theo kiến trúc microservices RESTFul API, tích hợp với nhiều hệ thống khác, ngân hàng, SMS, ký số,…
 • Lập trình theo kiến trúc microservices RESTFul API
 • Tối ưu hóa các hệ thống hiện có.

Kỹ năng & Chuyên môn:

Chuyên môn chính:

 • Tham gia phát triển ứng dụng phần mềm trên  nền tảng spring boot
 • Có nhiều kinh nghiệm phát triển RESTFul API sử dụng ngôn ngữ JAVA.
 • Có kiến thức về Micro-Service, OOP
 • Có kinh nghiệm trong việc thiết kế và phát triển các BackEnd APIs và Services trên các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Server, Oracle) hoặc NoSQL (MongoDB).
 • Có kinh nghiệm sử dụng git như GitHub/GitLab, Docker containers, Message Queuing, Kafka, RabbitMQ, Redis, SSE, Kong API Gateway,…

Các kỹ năng chuyên môn hỗ trợ:

 • Có kinh nghiệm xử lý các giao dịch lớn
 • Có khả năng làm việc nhóm
 • Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án triển khai phần mềm
 • Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến Công nghệ thông tin
4 ngày trước

Địa điểm

 • Số 103-105 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM

Website

Địa điểm

 • Số 103-105 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam