Softyn

Softyn

Softyn - Advanced Technology Make Simple

React Native Developer

Headcount: 10

Trách nhiệm công việc:

 • Developing a clean and maintainable mobile code using software engineering best-practices and modern platforms.
 • Leading full product development life cycle from idea to live production.
 • Our tech stack: React Native.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • You have 2 years of experience in React Native (along with iOS or Android) with clear understanding of its concepts.
 • Good English communication skills (writing and speaking)
 • You are passionate about working in mobile development and familiar with modern programming architectural patterns.
 • You have a familiarity with native build tools.
3 ngày trước

Địa điểm

72 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

2 năm

Cấp bậc

Nhân viên

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn qua điện thoại
 • Vòng 2:

  Phỏng vấn trực tiếp và làm bài test với Tech Lead
 • Vòng 3:

  Thương lượng

Website

Địa điểm

72 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam

US