TopDev

QC ENGINEER (CK Project)

Groove Technology

132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Groove Technology

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Australia

Về chúng tôi

Thông tin chung