TopDev

QC Engineer (Automation)

SGITS

59 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

SGITS

Ngành nghề

Software

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Singapore

Về chúng tôi

Thông tin chung