TopDev

QA Manual

Công ty Cổ Phần SOLAZU

137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng 9 tháng trước
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

As a QA Engineer, you will play a crucial role in ensuring the quality and reliability of our software products. You will collaborate closely with the product and engineering teams to define test strategies, develop test plans and test cases, and execute comprehensive testing to ensure the delivery of high-quality software that meets the product vision and requirements.

Trách nhiệm công việc

 • Verify that the final product meets the specified requirements
 • Collaborate closely with the product development and QA director to ensure the timely delivery of projects
 • Plan and coordinate testing activities
 • Develop detailed test plans and test cases
 • Execute tests and accurately record and track bugs
 • Create comprehensive test reports
 • Conduct thorough regression testing

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Proficiency in web technologies and experience in software development and testing using programming languages
 • Familiarity with software QA methodologies, tools, and processes, including Jira, test case management, and bug-tracking systems
 • Strong communication and coordination skills in English

Phúc lợi dành cho bạn

 • Mức lương, Thưởng hiệu suất, Thưởng thâm niên, Lương tháng 13
 • Teambuilding
 • Đào tạo

Thông tin về Công ty Cổ Phần SOLAZU

0 vị trí tuyển dụng

Ngành nghề

IT Consultant, Software, Công nghệ thông tin

Quy mô công ty

100-499 Nhân viên

Quốc tịch công ty

Vietnam

4kdm1brt6znzo2P4JLVSwScTTM6gEZtblgGo5Y9k.jpg
v07YOgoiSmVfIkM6BT4ZZZihvf9ZprqcNuzW95C2.jpg
qbCWgTxImT0O2C4wC2J2b0Rp77PbJg4hSKKX94RJ.jpg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

⚙️ Hỗ trợ ứng viên