TopDev

Python Developer

CB/I Digital

Vietnam Office: ROBOT TOWER, Lầu 6, 308 - 308C Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

CB/I Digital

Ngành nghề

Product, Phần Mềm

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

United States, Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung