TopDev

Project Manager (Finance - Banking, Insurance Project)

Unit Technology Corporation

374 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Unit Technology Corporation

Ngành nghề

Fintech, Software, Ngân Hàng, Information Technology, Phần Mềm, Finance, Dịch vụ IT, Insurtech, Bảo Hiểm, Công nghệ thông tin, Technology and Computer Sciences

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung