MIRABO

MIRABO

Live tech for life

NodeJS Developer

Trách nhiệm công việc:

 • Thực hiện tối ưu các tính năng đồng bộ dữ liệu, hình ảnh, âm thanh độ trễ thật thấp, near-realtime
 • Xây dựng, tối ưu hệ thống để phục vụ số lượng người dùng lớn
 • Trao đổi, phân tích và tìm giải pháp cho các yêu cầu của dự án
 • Tham gia chia sẻ những kinh nghiệm đến toàn thể nhân viên trong Công ty,..

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Có kinh nghiệm từ 02 năm với riêng NodeJS
 • Có kiến thức chắc chắn về giải thuật, OOP, clean code, unit-test code, xây dựng tài liệu
 • Hiểu biết về hệ phân tán, áp dụng để xử lý các bài toán scale-out hệ thống
 • Có kinh nghiệm về cloud computing sử dụng AWS, Azure, GCP
 • Kỹ năng phân tích, trình bày, giải quyết vấn đề
 • Nghiêm túc, trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc

Nice to have:

 • Làm việc nhiều với websocket, webrtc
 • Có kinh nghiệm làm việc với một trong các message queue: RabbitMQ, Kafka, NATS
 • Có kinh nghiệm về xây dựng, thiết kế hạ tầng, dùng các tool infrastructure as code

Đã hết hạn

Địa điểm

 • Tòa Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn trực tiếp với Tech Lead
MIRABO
MIRABO

Website

Địa điểm

 • Tòa Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam