TopDev

Nhân viên Biên dịch Tiếng Nhật (chuyên mảng Web & IT)_TS081503-Web

Talent Success

Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Talent Success

Ngành nghề

Human Resource

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung