TopDev

.NET (Winform) Developer

THL ONE

21 Đường 37, KNO Đông Nam, KP 5, P.Hiệp Bình Phước,TP. Thủ Đức, HCM, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

THL ONE

Ngành nghề

Phần Mềm, Outsourcing, Dịch vụ IT, Gia công phần mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung