CNV Loyalty

CNV Loyalty

Your partner in growth

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Trách nhiệm công việc:

 • Phát triển các sản phẩm SaaS đột phá nhằm giúp các doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động kinh doanh của họ.
 • Tham gia vào Vòng đời phát triển phần mềm hoàn chỉnh (phân tích yêu cầu, lập kế hoạch, triển khai, xem xét mã, kiểm thử đơn vị, thử nghiệm, triển khai, vận hành, giám sát ...).
 • Nghiên cứu công nghệ và chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • 1-3 năm kinh nghiệm phát triển web với C #, ASP.NET hoặc ASP.NET Core, EF hoặc EF Core, Web API.
 • Có kinh nghiệm hoặc mong muốn tìm hiểu React, HTML5 và CSS3.
 • Đã từng làm việc phát triển dự án phần mềm với kiến trúc Microservice.
 • Đã từng làm việc với Repository Pattern hoặc Mô hình 3 lớp.
 • Có kinh nghiệm sử dụng hoặc hiểu biết RabbitMQ hoặc các Message queue khác.
 • Có hiểu biết về nguyên lý SOLID và sử dụng trong thiết kế.
 • Có kiến thức Restful API

Nice to have:

 • Đã từng tham phát triển sản phẩm SaaS hoặc các sản phẩm có khối lượng dữ liệu lớn.
 • Đã từng sử dụng MySQL / MongoDB / Elasticsearch.
 • Có kinh nghiệm CI / CD.
 • Có kinh nghiệm làm việc với CQRS Pattern.
 • Có kinh nghiệm làm việc với MassTransit.

Đã hết hạn

Địa điểm

 • 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
CNV Loyalty

Website

Địa điểm

 • 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam