TopDev

MOBILE DEVELOPER (REACT NATIVE)

VIETCAP SECURITIES

Floor 19, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

VIETCAP SECURITIES

Ngành nghề

Product, Chứng khoán

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung