TopDev

Middle/Senior Salesforce Developer | Salary up to 2000$

UPP Global Technology

Central Point, 219 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

UPP Global Technology

Ngành nghề

Software

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung