GlobalTech

GlobalTech

Gia tăng năng lực khách hàng

Middle - Senior Business Analyst

Trách nhiệm công việc:

 • Phân tích và cung cấp các tài liệu yêu cầu của sản phẩm.
 • Hợp tác chặt chẽ với các nhóm Phát triển phần mềm, UI/UX, QA để đảm bảo các giải pháp được thiết kế phù hợp với yêu cầu.
 • Hỗ trợ nhóm Phát triển làm rõ các yêu cầu. Xác định các yêu cầu và đề xuất ý tưởng.
 • Làm việc với QC để Xác minh rằng tất cả các yêu cầu của hệ thống được đáp ứng.
 • Làm việc với PM/ PO để lấy requirement chức năng.
 • Phân tích yêu cầu, user flow cho tính năng và đề ra các giải pháp cho tính năng.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 •  Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong Phân tích sản phẩm / Phân tích hệ thống
 •  Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công ty sản phẩm trực tuyến, công ty gia công phần mềm hoặc môi trường khởi nghiệp
 •  Quen thuộc với wireframe sản phẩm hoặc các công cụ quản lý sản phẩm như Sketch, Balsamiq, Axure, Jira, Confluence
 •  Chú ý đến chi tiết cấp pixel, kiến thức vững chắc trong việc tạo tài liệu quy trình
 •  Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng miệng vững chắc với khả năng giao tiếp phù hợp trong các tình huống kinh doanh và kỹ thuật ở mọi cấp độ
 •  Hiểu biết vững về vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), là một quy trình tiêu chuẩn để thiết kế ứng dụng.
 •  Có kinh nghiệm trong môi trường Agile hoặc Scrum Master là một lợi thế

Đã hết hạn

Địa điểm

 • VP tại phường 2, quận Phú Nhuận, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn với Team Leader
 • Vòng 2:

  Phỏng vấn với Project Leader
GlobalTech
GlobalTech

Website

Địa điểm

 • VP tại phường 2, quận Phú Nhuận, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam