TopDev

Middle/Senior Automation Tester (Attractive salary/Flexible working time)

Breadstack Technologies Inc

152 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Breadstack Technologies Inc

Ngành nghề

E-commerce Platforms

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Canada

Về chúng tôi

Thông tin chung