TopDev

[Middle] Manual Tester

ZEDER VIỆT NAM

Tầng 4, Toà nhà SHG Số 8 đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

ZEDER VIỆT NAM

Ngành nghề

Dịch vụ doanh nghiệp

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Australia

Về chúng tôi

Thông tin chung