TopDev

Leader Lập Trình Mobile (Flutter)

Shopdunk - Công ty CP HESMAN Việt Nam

4N8B Nguyễn Thị Thập, Thanh Xuân, Hà Nội, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Shopdunk - Công ty CP HESMAN Việt Nam

Ngành nghề

E-commerce Platforms

Quy mô công ty

500-999

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung