OPENLIVE NFT

OPENLIVE NFT

Design Live By Your Way

Lead Technical Developer

$1000 - $3000 (NET)

Trách nhiệm công việc:

 • Thiết kế và phát triển sản phẩm theo yêu cầu của Product Owner, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Product Owner và trải nghiệm tốt cho khách hàng.
 • Sửa lỗi, đảm bảo sản phẩm vận hành ổn định và có hiệu suất cao

Kỹ năng & Chuyên môn:

Front-end:

 • Kiến thức / kinh nghiệm chuyên sâu về Front-end stack gồm
 • Gồm Vanilla JS (ES5, ES6), DOM, Canvas, HTML5, CSS, SCSS, SASS.
 • Protocol gồm (Http, WebSocket), interface (REST, GraphQL),
 • Browser API - selectors, cookies, local-storage và browser events
 • Kiến thức / kinh nghiệm lập trình sử dụng ReactJs với kinh nghiệm sử dụng hooks based / class based

Back-end:

 • Thành thạo môi trường NodeJS cùng NestJS framework hoặc framework tương đương
 • Nắm rõ về Nodejs module (commonjs/ umd/ webpack module), node package manager (npm/yarn)
 • Hiểu và sử dụng thành thạo database (SQL/ NoSQL) như PostgreSQL, MongoDB, MySQL
 • Đã có kinh nghiệm triển khai phần mềm trên hệ thống distributed (container, kubernetes)
 • Đã có kinh nghiệm làm việc với Queue (RabbitMQ, Kafka) và In-memory cache (Redis)

Kiến trúc:

 • Kiến thức về CI/CD pipelines
 • Đã từng quản lý source code theo mô hình monorepo
 • Có kinh nghiệm thiết kế database, kiến trúc hệ thống.

Hạ tầng:

 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức về triển khai on-premise và cloud

Yêu cầu công việc :

 • Yêu cầu ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc lập trình (NodeJS và ReactJS stack), phát triển sản phẩm.
 • Kỹ năng lập trình Blockchain: Có kinh nghiệm làm việc với Solidity, Web3, Ether.js,...
 • Có khả năng và kỹ năng cộng hưởng trong việc đọc hiểu và phát triển nhu cầu ứng dụng (requirements), giải quyết vấn đề (Problem solving), quản lý thời gian, quản lý team và lập trình phát triển sản phẩm.
 • Làm việc với các bên liên quan để phân tích ý tưởng, kiểm tra đối chiếu và làm rõ các nhu cầu nghiệp vụ. 
 • Có kỹ năng phân nhỏ requirements ra các nội dung triển khai như frameworks, chi tiết nhu cầu ứng dụng, kế hoạch triển khai, pipeline triển khai, vv.
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt và trình bày tốt để có thể làm việc, giao tiếp ý tưởng với PO, BA và các BU khi cần thiết, chủ động giao tiếp để giải quyết công việc.
 • Có mindset để xây dựng sản phẩm, có tính cầu toàn và hướng tới việc nâng cấp trải nghiệm khách hàng.
 • Có kinh nghiệm quản lý nhóm lập trình viên.
 • Có kỹ năng Code Review.
 • Có kinh nghiệm kỹ năng huấn luyện và Mentor lập trình viên newbie hoặc ít kinh nghiệm.
2 ngày trước

Địa điểm

 • 708-720 Điện Biên Phủ ( Kế bên Landmark 81), Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

3 năm

Cấp bậc

Trưởng Nhóm

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn trực tiếp với PM
 • Vòng 2:

  Deal lương
OPENLIVE NFT
OPENLIVE NFT
OPENLIVE NFT
OPENLIVE NFT

Website

Địa điểm

 • 708-720 Điện Biên Phủ ( Kế bên Landmark 81), Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam